Mats Svensson Sperlings.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Önnestad, Krist, län, 1857 7/8. Elev vid Tekn. högskolan 77; afg.-ex. 81; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 86; företagit studieresor o. resor i offentl. uppdrag till utlandet. Anst. vid Statens järnvägsbyggnader 79 o. vid enskilda järnvägsbyggnader 81-82 o. 84-88; ingeniör vid Sthlms Belltelefonaktiebolag 83; löjtn. i Väg- o. vatten-byggn.-kåren 87; stads- o. hamningeniör i Uddevalla 89-98; kapten 97; Helsingborgs stads byggnadschef fr. 99; upprättat förslag o. utfört arbeten för vägar, broar, järnvägar, kanaler, hamnbyggnader, vattenregleringar, vatten- o. afloppsledningar, stadsplaner o. enskenig järnväg till Sulitelma. Utg. uppsatser i tekniska ämnen.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *