Magnus Stendahl.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Underhållsbyrån.
Chef.

F. i Eldsberga, Hall. län, 1849 10/11. Underlöjtn. vid Fortifik. 71; löjtn. 76; tf. reg.-intendent vid Sappörbataljonen 77; ordin, reg.-intendent därst. 81; fältintendent af 2:a kl. 92 o. af i:a kl. 93; fördelningsintendent vid i:a arméfördeln. 93-1900; chef för Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 1900-05; öfverfältiutendent 05; chef för Int.-kårens hufvudstation 05-08; chef för Arméförvaltn. intendentsdep. underhållsbyrå fr. 08. L- Kr. V. A. 1900.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *