Lars Viktor Ståhle.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Stockholm 1866 6/12. Mog.-ex. 85; ex. fr. Tekn. högskolan 89; elev vid Brunelis handelsiust. s. år; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; studieresor i Europa 94, 98 o. 1905 samt i Amerika 05. Filare vid Lindbergs mekan. verkstad i Sthlm 86; assistent vid Tekn. högskolan 89-90 tjänstg. i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 90 o. 1900; baningeniörsassistent vid Sthlm-Västerås-Bergslagens järnväg 90-92; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 93; baningeniör vid Halmstad-Nässjö järnväg 93-96; utförde samtidigt järnvägsundersökningar; trafikchef vid Mellersta Blekinge o. Bredåkra-Tingsryds järnvägar 97; baningeniör vid Sthlm-Rimbo järnväg 97-1901; samtidigt kontrollant o. arbetschef vid järnvägsbyggnader; chef för Sthlm- Rimbo järnväg 03-07; kapten 04; verkst. direktör vid Uppsala-Länna järnväg 05-07; chef för Lidingö trafikaktiebolag fr. 08. Medarbetare i Väg-o. vattenb}-ggn.-kårens minnesskrift 1904 o. i Uppfinningarnas Bok.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *