Lars Oscar Christofer Söderqvist.

Kommendantstaten. Stockholm.
Reserven.
Intendent.

F. i Sala 1842 1/12. Volontär vid Lifreg. gren.-kår 59; sergeant 68; reg.-kommissarie 69; fanjunkare i kåren 72; underlöjtn. i armén 74; reg.-skrifvare 80; reg.-intendent vid Lifreg. gren.-kår (Lifreg. till fot) 80-1902; tf. reg.-intendent vid Svea trängbat. (träng-kår) 93-05 o. vid Norrl. trängbat. 94-97; intendent af i:a kl. vid Int.-kåren 02; afsked fr. beställn. på stat med skyldighet att såsom intendent kvarstå i Int.-kårens reserv 05; tf. sjukhusintendeut vid Allin, garnisonssjukhuset i Sthlm fr. s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *