Lars Hjalmar Ernst Nordberg.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendent.

F. i Trelleborg 1859 30/5. Underlöjtn. vid Gotl. nationalbev. art.-kår 82 o. vid Gotl. art.-kår 87; löjtn. 91; intendent af 3:e kl. vid Int.-kåren 93, af 2:a kl. s. år o. af i:a kl. 96; assistent vid Arméförvaltn. intendentsdep. sjukvårdsbyrå 93-1902 ; löjtn. i armén 97; reg.-intendent vid Lifg. till häst fr. 02.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *