Lars Herman Tingsten.

Kommendantstaten. Stockholm.
Bodens trupper.
Kommendant.

F. i Ingatorp, Jönk. län, 1857 13/6. Underlöjtn. vid Hels. reg. 78; löjtn. därst. 84 o. vid Gen.-staben 86; första lär. vid Krigsskolan 86—92; kapt. vid Gen.-staben 91; lär. vid Krigshögskolan 91-1900; stabschef vid 5:e arméfördeln. 95-98; kapt. i Söderm. reg. 96; major vid Gen.-staben 97 o. vid Svea lifg. 98; åter major vid Gen.-staben 1900 o. afd.-chef vid Militärstatist, afd. 1900—02; öfv.-löjtn. 01; chef för Krigshögskolan 02-04; öfverste i armén 03; öfverste o. chef för Norrb. reg. 04-07; statsråd o. chef för Landtförsv.-dep. 05-07; gen.-major i armén 06; kommendant i Boden 07. L. Kr. V. A. 91.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *