Knut Radhe.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Civilbyrån.
Sekreterare o. kamrerare.

F. i Uddevalla 1853 27/3. Stud. i Upps. 71, i Lund 79; fil. kand. 83. B. o. tjänsteman i Arméförvaltn. s. år; e. o. kanslist i Riksmarskalksämb. o. i Hof-exped. s. år; kanslist därst. 86- 98; kanslist i Riksd. i:a k. kansli 85—97; kanslist hos Allm. kyrkomötet 83 o. 88 samt första kanslist 93, 98 o. 1903; aman. vid Arméförvaltn. 90; sekr. vid Förvaltn. af borg-rättsfonderna fr. s. år; kammarskrifvare vid Hofför-valtn. 90-1902; sekr. vid Ståthållareämb. på Sthlms slott fr. 92; tf. bokhållare vid Arméförvaltn. intendentsdep. 97-1900; bokhållare därst. 1900-04; tf. sekr. därst. 02-03; revisor o. bokhållare vid Arméförvaltn. art.-dep. 04; revisor vid Intendentsdep. civilbyrå 05; hofintendent 98; sekr. vid Hofförvaltn. fr. 02; sekreterare o. kamrerare vid Arméförvaltn. intendentsdep. civilbyrå fr. 07.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *