Karl Petter Karlsson.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Fortifikationsförråden.
Karlskrona.

F. i Undenäs, Skarab. län, 1848 20/12. Materialbokhållare vid Karlsborgs fästning 67-70; under-konduktör vid Fortifik. 71; konduktör 75; förrådsförvaltare å Kungsholms fästning 76; fortifikationskassör o. förrådsförvaltare i Karlskrona fr. 82.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *