Karl Henrik Harald von Döbeln.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Fältintendenter af 2:a graden.

F. i Visnums-Kil, Värml. län, 1858 31/3. Underlöjtn. vid Vendes art.-reg. 78; tf. reg.-intendent vid Norra sk. iuf.-reg. 89-92; reg.-kommissarie vid Göta trängbat. 92; underlöjtn. i armén s. år; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 93; löjtn. i armén s. år; reg.-inteiuleut vid (Första) Göta trängbat. (trängkår) 93-1904; kapt. i armén 97; byråchefsassistent vid Arrnéförvaltn. intend.-dep. militärbyrå 05; fältintendent af 2:a gr. s. år; afd.-chef vid Int.-kårens hufvudstations mob.-afd. fr. 06. † i Stockholm 1907 20/6.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *