Karl Erik Hugo Edling.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i S:t Olof, Sthlms län, 1870 21/8. Mog.-ex. 89; ex. fr. Tekn. högskolan 92 o. 93; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 93. Anst. vid Sthlms stads byggnadskontor 94 o. vid enskilda byggnadsarbeten 94-95; ritare vid Järnvägsstyr. 96-97; underingeniör vid Statens järnvägars i:a distr. 98-99; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 99; arbetsledare vid dubbelspårbyggnaden Huddinge-Tumba 1900-01; byråingeniör i Järnvägsstyr. banafd. 02-07 o. byråingeniör af i:a kl. i Järnvägsstyr. ban-byrå fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *