Karl Andreas Lagergren.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Arby, Kalm. län, 1867 18/8. Mog.-ex. 88; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 92; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Elev vid Statens järnvägsbyggnader 90-91; afd.-ingeniör vid Malmö-Genarps järnvägsbyggnad 93-94; bitr. ingeniör i väg- o. vattenbyggn.-distr. 94-95; arbetschef o. entreprenör vid Linköping-Fågelsta järnvägsbyggnad 95-97; arbetschef vid Västergötland-Göteborgs järnvägsbj-ggnad 97-99 o. vid Östra centralbanans järnvägsbyggnad 99-1902; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 97; led. i Styr. o. verkst. direktör vid trafikaktiebolaget Sthlm-Nynäs samt trafikchef vid Sthlm-Nynäs järnväg fr. 03; kontroll, ingeniör vid Enköping-Heby-Runhällens järnvägsbyggnad fr. 04; kapten 07; har utfört ett flertal järnvägsundersökningar o. diverse ingeniörsuppdrag.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *