Karl Albert Eundberg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Stockholm 1868 28/6. Flev vid Tekn. högskolan 85; afg.-ex. 89; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid Statens järnvägsbyggnader i Norrland 88 o. 90-91, vid Saltsjöbanans byggande 91-93, i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 93-94 o. vid Fyringeniörskontoret 94; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 93; konsult, ingeniör inom väg- o. vattenbyggnadsfacket 94-95; fyringe-uiör 96-98; byråingeniör vid Sthlms stads byggnadskontor 98-1905; kapten 04; första ingeniör vid Sthlms stads hamn- o. brobyggnader fr. 05; uppgjort förslag till hamn-, kaj- o. dammbyggnader.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *