John Oscar Hennan Nyström.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Malmö 1865 2/4. Mog.-ex. 84; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 88; ex. för inträde i Väg-o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid Statens järnvägsbyggnader 86-S7; bitr. ingeniör i Mellersta väg- o. vattenbyggn.-distr. 89-91; länsvägbygginäst. i Norrb. län 91-92; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 92; afd.- o. stationsingeniör vid järnvägsbyggnader 92-95; baningeniör i Västervik 95-96; tekn. biträde vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 96-97; verkst. direktör o. kontroll, ingeniör vid Västergötland-Göteborgs järnvägsbyggnad 97-99; verkst. direktör fr. 97 o. trafikchef fr. 1900 vid sistn. järnväg; kapten 02; led. i Styr. för Göteborgs spårvägar o. i Styr. för Järnvägsaktiebolaget Göteborg-Särö; led. i Kommittén ang. omorganisering af Järnvägsstyr. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *