Johan Axel Gyllensvärd.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Uppsala 1849 15/6. Underlöjtn. vid Uppl. reg. 69; löjtn. 74; reg.-intendent vid Uppl. reg. 82-95; löjtn. i reg. reserv 90; kapt. i armén s. år; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 93; fördelnings-intendent vid 6:e arméfördeln. fr. s. år; fältintendent af i:a gr. 1901.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *