Johan Adolf Hjelmström.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Hammarby, Sthlms län, 1878 21/8. Mog.-ex. 96; elev vid Tekn. högskolan 97; afg.-ex. 1901. Assistent vid Tekn. högskolan 02-03; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 02-03; anst. vid Skånska cementgjuteriet 03; reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv s. år; kontrollant vid ombyggnaden af gamla lasarettet i Visby samt vid hamnbyggnaden i Ronehamn 04-05, vid lasarettsbyggnaden i Sundsvall 05-07 o. vid Riksbanksbyggnaden därst. 06-08; reservlöjtn. i Fortifik. reserv 07; löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *