Jacques Erik Tréport Lagercrantz.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenter.

F. i Tréport, Normandie, 1852 9/6. Underlöjtn. vid Lifreg. gren.-kår 73; adjut. vid Öfverkommend.-exped. i Sthlm 75; extra adjut. vid Arméförvaltn. in-teud.-dep. 77; reg.-intendent vid Lifreg. dragonkår (Lifreg. dragoner) fr. 80; löjtn. i Lifreg. greu.-kår 84; kapt. i armén 90; intendent af 1 :a kl. vid Int.-kåren 1902.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *