Henrik Teodor Glosemeijer.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Norrköping 1864 30/9. Mog.-ex. 83; ex. fr. Tekn. högskolan 88; ex. för inträde i Väg- o. vatten-byggn.-kåren s. år. Anst. vid Bergsunds mekan. verkstad 83, vid Mellersta Blekinge järnvägsbyggnad 87 o. vid Göteborgs stads byggnadskontor 88-96; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 92; afd.-chef vid Göteborgs stads vattenverk fr. 97; öfverkontrollant vid vatten- o. afloppsledningens anläggning i Kungsbacka 96-97 o. i Falkenberg 98-1901; kapten 02.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *