Helge Gustav Torulf.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Friggeråker, Skarab. län, 1870 19/12. Mog.-ex. 90; ex. fr. Tekn. högskolan 94; studieresor i utlandet 93, 1902, 04 o. 05. Anst. vid vattenledningsbyggnader 87, 88 o. 90, vid järnvägsbyggnader 92, som järnkonstruktör 95, som arbetschef vid vatten-o. afloppsanläggningar samt vid bro- o. kraftstations-byggnader 96-99 o. som betonkonstruktör i Berlin 1900; vistats vid tunnelbyggnader o. pneumat. grundläggningar i Nordamerika s. år; reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv 96; reservlöjtn. därst. 1900-03; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 1900; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 01; tf. di-striktsingeniör i Västra väg- o. vattenbyggn.-distr. s. år; konsulter, ingeniör i Sthlm vid allm. arbeten fr. s. år; upprättat förslag till vatten- o. afloppsledningar, vattenkraftsauläggningar, hamnbyggnader, undervattenstunnlar, järnvägar, stadsplaner o. tri-angelmätniugar; arbetsledare för arbeten inom väg-o. vattenbyggnadsfacket.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *