Harald Lemke.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Stafnäs, Värml. län, 1855 28/5. Mog.-ex. 73; ex. fr. Teknol. inst. 76 o. fr. Tekn. högskolan 81; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 86; studieresor i utlandet 89, 94 o. 1905. Anst. vid Statens järnvägsbyggnader 76-81; bokhållare vid Statens järnvägstrafik 81; öfverbanmäst. 83; stads-ingeniör i Östersund 83-84; byråassistent vid Statens järnvägstrafik 84; baningeniör 86; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; kapt. 92; tf. ban-direktör vid i:a trafikdistr. 96; led. i Tjänstgörings-reglementskommitén 98; tf. byrådirektör vid Järnvägsstyr. banbyrå 98-01; tf. distriktschef vid 3:e trafikdistr. 01 o. ordin. fr. 02; major s. år; delegerad vid Internat, järnvägskongressen i Paris 1900 o. i Washington 05; led. i Kommittén ang. förändrad anordning af den h. tekn. undervisningen 06. Utg. afhandlingar i ingeniörtekniska ämnen.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *