Gustaf Wilhelm Detlof Olivecrona.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Heliga Trefaldighets förs., Upps. län, 1870 30/12. Ex. fr. Tekn. elem.-skolan i Örebro 8g; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. g3; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; studieresor i England, Frankrike, Italien o. Tyskland. Tjänstgjort vid olika väg- o. vattenbyggn.-distr. o. utfört enskilda järnvägsundersökningar 93-96; bitr. ingeniör vid Statens järnvägsbyggnader 96-98; afd.-ingeniör därst. 98-99; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren gg; extra byråingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. 1900—01; utfört preliminär undersökning för en järnväg fr. ryska gränsen vid Kiachta öfver Mongoliet till Peking 01; arbetschef för byggandet af vattenledningsverk i Tientsin Native City, Kina, o. assisterande ingeniör vid regleringsarbetena för Pei-Ho-floden mellan Tientsin o. Taku 02-03; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. fr. 03; arbetschef vid Sperlingsholms kraft- o. belysnings-stationsanläggning, Hall. län, 04; tekn. chef vid Nya asfaltaktiebolaget i Sthlm 05-08; verkst. direktör vid Råsunda förstadsaktiebolag, Sthlm, fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *