Gustaf Henrik Edvard Axel Låftman.

Kommendantstaten. Stockholm.
Reserven.
Intendent.

F. i Gåsborn, Värml. län, 1849 17/1. Underlöjtn. vid Värml. fältjäg.-reg. (fältjäg.-kår) 72; löjtn. 80; reg.-intendent vid kåren 89 o. vid Vaxholms gren.-reg. 1902-07; kapt. 91 o. i kårens reserv 92-99; intendent i Int.-kårens reserv 07; sekr. i Värml. läns hushålln.-sällskap fr. 92 o. i Styr. för betryggande af sjöfarten å Vänern fr. 01.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *