Gustaf Hammarström.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Stockholm 1841 14/4. Ex. fr. Teknol. inst. 60 o. fr. Högre art.-lärov. å Marieberg 65. Anst. vid Statens järnvägsbyggnader 60-63 samt vid järnvägsbyggnader i Finland o. Ryssland 68-72; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 73; tf. adjut. i Östra väg- o. vattenbyggn.-distr. 74-77 o. adjut. därst. 77-82; kontroll, ingeniör vid Vimmerby-Hultsfreds järnvägsbyggnad 75-77; distriktsingeniör i Östra distr. 82-93 o. tf. distriktschef därst. 89-90; arbetschef vid Hvetlanda-Säfsjö järnvägsbyggnad 83 -85; kapt. 86; distriktsingeniör i Mellersta distr. 93-99 tf. distriktschef i Västra distr. 99 o. ordin. 1900; major s. år; distriktschef i Östra distr. fr. 01; verkställt en mängd undersökningar.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *