Gustaf Alarik C:son Bergman.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Fortifikationsdepartementet.
Chef.

F. i Vinslöf, Krist, län, 1844 23/7. Stud. i Lund 63. Nivellör vid Statens järnvägsbyggnader 63-64 o. 65; underlöjtn. vid Fortifik. 68; löjtn. 69; lär. vid Krigsskolan 72-74; kapt. 74; adjut. hos Konungen 82; fortifik.-befälh. på Gotland 82-84;
major vid Gen.-staben S9 o. vid Fortifik. 91; stabschef vid 2:a fördeln. s. år; afd.-clief vid Fortifik.-stabens hufvudstation 92; öfv.-löjtn. i armén 94 o. vid Fortifik. 95; öfverste därst. o. chef för Fortifik.-stabens hufvudstation samt chef för Arméförvaltn. fortifik.-dep. militärbyrå 97; öfveradjut. hos
Konungen s. år; gen.-major i armén, chef för Fortifik. o. för Arméförvaltn. fortifik.-dep. fr. 1903. L. Kr. V. A. 91; Hedersled. Ö. S. 03.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *