Grefve Casimir Patrik Lewenhaupt.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendent.

F. i Malmö 1846 29/5. Underlöjtn. vid Husarreg. Konung Carl XV 69; afsked 73; underlöjtn. i Kronprinsens husarreg. reserv 85; reg.-intendent vid Smål. husarreg. 85-94; intendent af i:a kl. vid Int.-kåren 93; reg.-intendent vid Svea ingeu.-bat. (ingen.-kår) fr. 94. † i Stockholm 1907 26/12.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *