Friherre Ulf Lars Carlson Sparre.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Under Kungl. Arméförvaltningen lydande Tyg-och animunitions, samt gevärsförråden.
Tygmästare å Boden.

F. i Göteborg 1864 10/2. Underlöjtn. vid (Första) Svea art.-reg. 82; löjtn. 89; adjut. vid art.- o. ingen.-högskolan 92—95; art.-stabsoff. 95; kapt. s. år; lär. i matematik vid Krigshögskolan 02-06; major vid Bode-Karlsborgs art.-reg. 06; artilleribefälhafvare o. tygmästare å Boden fr. 07. L. Kr. V. A. 04.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *