Friherre Edvard Theodor Liljencrantz.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Malmö 1849 14/1. Underlöjtn. vid Söderm. reg. 72; löjtn. 78; tf. reg.-intendent vid Söderm. reg. 80 o. ordin. 82-88; kapt. 88; reg.-intendent vid Vaxholms art.-kår 88-99; kapt. i Söderm. reg. reserv 91-99; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 95 o. af i:a gr. 1905; fördelningsintendent vid 5:e arméfördeln. fr. 03.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *