Fredrik Vilhelm Hansen.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Stockholm 1862 22/6. Mog.-ex. 78; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 82; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 86. Anst. vid Karlberg-Värtans järnväg 79 o. vid Statens järnvägsbyggnader 81; bitr. ingeniör vid Sthlms vattenledningsarbeten 82-86; arbetschef för anläggning af vatten- o. afloppsledning i Västerås 86-88; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren SS; ingeniör vid Sthlms vattenledning 88-94; tf. arbetschef därst. 94-97; första ingeniör därst. 97-1906; planlagt o. ledt anläggningen af nytt vattenledningsverk för Sthlms stad vid Norsborg 01-05; tf. brandinspektör vid Sthlms stads brandförsäkr.-kontor 94 o. ordin. 96-99; besiktningsman för offentliga samlingslokaler i Sthlm 95; verkst. direktör vid Nya Trollhätte kanalbolag 98-04; kapt. 98; tf. direktör vid Trollhätte kanal o. vattenverk 04; led. i Styr. o. verkst. direktör vid Trollhätte kanal o. vattenverk fr. 05; led. i Göteborgs hamnstyr. fr. 99; major 05; har uppgjort förslag till, ledt eller utöfvat kontroll öfver vatten- o. afloppsledningar anläggning i fi. städer; delegerad vid Internat, sjöfartskongressen i Milano 05. Utg. uppsatser i tekniska ämnen.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *