Fredrik August Frölich.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Fältintendenter af 2:a graden.

F. i Säfvared, Skarab. län, 1861 14/4. Underlöjtn. vid Västg. reg. 82; löjtn. 89; komp.-off. vid Krigsskolan 91-92; intendent vid Int.-kåren 94; reg.-intendent vid Västg. reg. 95-1905; kapt. i reg. 96 o. i armén 98; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren
05; chef för Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 05-07 o. för Arméförvaltn. intendentsdep. utrustningsbyrå fr. 07. L. Kr. V. A. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *