Frans Henrik Leonard Ahlström.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendent.

F. i Stockholm 1865 29/9. Underlöjtn. vid Elfsb. reg. 88; reg.-intendent vid Norrl. dragonreg. 95-98; andra intendent vid Int.-kåren s. år; löjtn. 97; afsked fr. reg. 99; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 9S o. af i:a kl. 1901; tf. reg.-intendent vid Skånska dragonreg. 98-01; reg.-intendent vid Dalreg. fr. 01.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *