Frans Gustaf Centerwall.

Kommendantstaten. Stockholm.
Reserven.
Intendent.

F. i Stockholm 1841 12/6. Sergeant vid Vendes art.-reg. 64; styckjunkare 72; reg.-kommissarie därst. 78; underlöjtn. i armén s. år; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 94 o. af i:a kl. 98; afsked med skyldighet att såsom intendent kvarstå i Int.-kårens reserv 1904; reg.-intendent vid Vendes trängbat. (trängkår) 95-04; tf. adjut. vid 4:e arméfördeln. Fördelningsintendentur fr. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *