Frans Birger Stafsing.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Öfverstelöjtnant.

F. i Kolbäck, Västm. län, 1856 21/4. Stud. i Upps. 75; elev vid Teknol. inst. (Tekn. högskolan) 76; afg.-ex. fr. mekan. fackafd. 79 o. fr. fackafd. för väg- o. vattenbyggn.-konst 81; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 86. Elev vid Munktells mekan. verkstad 78 o. vid Strömsholms kanal 79-81; ingeniör vid Statens järnvägsbj^ggnader 81-91; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 87; chef o. ledare för anläggning af Saltsjöbaden o. Saltsjöbadens järnväg 91-94; arbetschef för anläggning af vattenkraftstationen vid Avestaforsen för Månsboverken 93-94 o. för anläggning af nya Djurgårdsbron 95-97; ingeniör o. byråingeniör i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 94-98; kapt. 94; kontrollant vid Hjälmarens reglering 95-98 o. vid grundläggningsarbetet för Oscarskyrkan i Sthlm 97-98; tf. byråchef i Telegrafstyr. (för Liniebyrån) 98-1902; byråchef i Väg-o. vattenbyggn.-styr. (för ärenden rör. enskilda järnvägar) fr. 02; major s. år; öfverstelöjtnant 03; tillkallad såsom sakkunnig i ett flertal vattenrättsutredningar o. i kommittéer ang. grundläggn.-arbeten; led. i Kommittéen ang. förslag till stadgar för elektr. starkströmsanläggningar 99-01; upprättat fi. förslag till kommunikationsleder, järnvägar o. vattenkraftstationer. Red. af Tekn. Tidskrifts afd. för väg- o. vattenbyggn.-konst 95—9S; utg. broschyrer Om nya infartsleder till Stockholm o. Om ny kommunikationsled mellan Stockholm o. Finland-Ryssland; patenter o. uppfinningar: mekan. pålkranar, isbrytarfartyg, skenskarf, sprängämne, mikrotelefon, telefonlås, lystringsvisare för telefoner, elektrisk kabel, bromsanordning o. täckta telefonledningar.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *