Erik Magnus Öhman.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Skellefteå 1860 4/5. Mog.-ex. 78; ex. fr. Tekn. högskolan 83; ex. för inträde i Väg- o. vatteubyggn.-kåren 88. Bitr. ingeniör i Öfre norra väg- o. vatten-byggn.-distr. 83-84; anst. vid Stora Rörs hamnbyggnad 85-86 o. vid Statens järnvägsbyggnader 87; tekn. biträde i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 87-89 o. 92-94; arbetschef vid Lidköpings hamn- o. brobyggnader 89-93; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 89; distriktsingeniör i Västra distr. 94-1902; kontroll, ingeniör vid Kinnekulle-Lidköpings järnvägsbyggnad 96-98; kapt. 99; major 02; distriktschef i Öfre norra väg- o. vattenbyggn.-distr. fr. s. år; arbetschef o. undersökningsförrättare vid väg-, bro-, hamn-, kanal-, farleds- o. flottledsbyggnader.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *