Elis Gustaf Adolf Hildebrand.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Köping, Kalm. län, 1869 17/5. Ex. fr. Tekn. högskolan 93; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid väg- o. vatteubyggn.-distrikt 94-96; verkställt järnvägsundersökniugar 95-96; vattenleduingsingeuiör i Gefle 97-99; löjtnant i Väg-o. vattenbyggn.-kåren 98; afd.-ingeniör vid Falun-Västerdalarnes järnvägsbyggnad 99-1903; arbetschef därst. 03-05; ban- o. maskiningeniör vid Södra Dalarnes järnväg 06-07; verkst. direktör o. trafikchef vid Blekinge kustbanor fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *