Constantin Magnus Hugo Fallenius.

Kommendantstaten. Stockholm.
Bodens trupper.
Tf. kommendant.

F. i Stockholm 1862 27/6. Underlöjtn. vid Andra (Göta) lifg. 81; löjtn. därst. S6 o. vid Gen.-staben 91; lär. i krigskonst vid Krigsskolan 90-97; kapt. vid Gen.-staben 95 o. i Göta lifg. 98; lär. i landt-krigshist. o. landtkrigskonst vid Sjökrigshögskolan 98-1905; adjut. hos chefen för Landtförsv.-dep. 99-1900; stabschef vid 4:e arméfördeln. 1900-05; major vid Gen.-staben 02; öfv.-löjtn. därst. 04; chef för Krigshögskolan 05-07; tf. chef för Norrb. reg. 06-07; öfverste i armén 06; tf. kommendant i Boden 07; öfverste o. chef för Norrb. reg. fr. s. år. L. Kr. V. A. 03.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *