Claes Jakob Gottfried Fries.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendenturkåren.
Ofverfältintendent.

F. i Vimmerby landsförs., Kalm. län, 1849 15/1. Underlöjtn. vid Första lifgren.-reg. 70; löjtn. 75; komp.-off. vid Krigsskolan å Karlberg 77-80; reg.-intendent vid Första lifgren.-reg. 83-95; kapt. i reg. 87; byråchefsassistent i Arméförvalt. iutend.-dep. militärbyrå 93-95; fältintendent af 2: a gr. vid Int.-kåren 95; fördelningsintendent vid 2:a arméfördeln. fr. s. år; fältintendent af i:a gr. 1905.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *