Casten Abraham Carl Warberg.

Kommendantstaten. Stockholm.
Öfverkommendant.

F. i Värmdö, Sthlms län, 1845 2/12. Underlöjtn. vid Andra lifg. 64; löjtn. 68; gen.-stabsoff. 71; löjtn. vid Gen.-staben 74 o. kapt. 75; militärattaché vid ryska Donauarméu under kriget 77-78; stabschef vid Lifg.-brig. 78-81 o. vid 4:e militärdistr. 81-85; kapt. i Andra lifg. 79; major vid Gen.-staben 84; souschef vid Landtförsv.-dep. komm.-exped. 86-88 o. chef 88-91; öfv.-löjtn. vid Gen.-staben 88; öfverste o. chef för Norra sk. inf.-reg. 91-99; tf. chef för Gen.-staben 95-99; gen.-major i armén 97; chef för 6:e arméfördeln. 99-1905 o. för 4:e arméfördeln. fr- 05; gen.-löjtn. i armén s. år; öfverkommendant för Sthlms garnison s. år. L. Kr. V. A. 84.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *