Carl Samuel Ingemar Petersson.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1870 12/3. Mog.-ex. 89; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 93; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; studieresor i Europa o. Amerika 95, 99, 1902, 05 o. 07. Bitr. ingeniör i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 94 o. i Södra väg- o. vattenbyggn.-distr. 94-95; arbetschef vid Finjasjöns sänkning o. Almaåns reglering 96 samt vid Västra Klagstorp-Tjgelsjö järnvägsbj’ggnad o. Klagshamns hamnbyggnad 97-98; byråingeniör vid Malmö-Kontinentens järnvägsbyggnad 98; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år; e. o. baningenjör vid Statens järnvägstrafik 98-1900; baningeniör därst. 01-07; tf. byråingeniör i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 06-07. Har uppgjort förslag till o. medverkat vid utförandet af järnvägar, vägar, broar, vattenkraftstationer, husbyggnader o. kloaksystem 93-04; deltagit, såsom delegerad för Statens järnvägar, i internat, järnvägskongressen i Washington 05. Utg. uppsatser i järnvägstekniska ämnen.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *