Carl Oscar Sylvander.

Kommendantstaten. Stockholm.
Karlsborgs fästning.
Kommendant.

F. i Helsingborg 1843 11/10. Stud. i Fund 61. Underlöjtn. vid Vendes art.-reg. 67; löjtn. 72; art.-stabsoff. 78-84; kapt. 79; major vid Vaxholms art.-kår 93; öfv.-löjtn. i kåren 95; öfverste o. chef för kåren 96; kommendant å Vaxholms o. Oscar-Fredriksborgs fästn. s. år; öfverste vid Kustart., chef för Vaxholms kustart.-reg., kommendant o. art.-befälhafvare å Vaxholms o. Oscar-Fredriksborgs fästn. 1902-04; gen.-major i Kustart. 04, i Gen.-tetets reserv s. år; kommendant å Karlsborgs fästn. s. år. L- Kr. V. A. 95.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *