Carl Olof Werner Bäckström.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Solna, Sthlms län, 1856 7/7. Elev vid Teknol. inst. (Tekn. högskolan) 75; afg.-ex. 79; landtmäteri-ex. 86; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid Statens järnvägsbyggnader 76, 78 o. 79; nivellör vid Karlberg-Lilla Vårtans järnvägsbyggnad 79-81; anst. vid Statens järnvägstrafiks kontrollkoutor 82-84 o. 84-85; privat ingenjörsverksamhet 84-85; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 87; anst. vid Statens järnvägsundersökningar 87-88; trafikchef, ban- o. maskiningeniör vid Hvetlanda-Säfsjö järnväg 89-93, vid Lidköping -Skara-Stenstorps järnväg 93-95 o. vid Norra Södermanlands järnväg 95-99; kapten 97; verkst. direktör, trafikchef samt ban- o. maskiningeniör vid Dala-Helsinglands järnväg 98-1908; led. i Styr. för Orsa-Härjeådalens järnvägsaktiebolag fr. 05; trafikdirektör o. förestånd, för ban- o. maskinafd. vid Karlskrona-Växjö, Växjö-Alfvesta, Växjö- Klafreström-Åsheda o. Växjö-Tingsryds järnvägar fr. 08; verkst. direktör för samma järnvägar fr. 09.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *