Carl Johan Insulander.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Böda, Värml. län, 1872 18/6. Mog.-ex. 90; elev vid Tekn. högskolan s. år; afg.-ex. 94; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Bitr. ingeniör i Östra väg- o. vattenbyggn.-distr. 95-96; reservunderlöjtn. i Fortifik. reserv 96; reservlöjtn. därst. 99-1904; afd.-ingeniör vid Växjö-Tingsryds järnvägsbyggnad 96; anst. hos ingeniör J. G. Richert 97-99 o. 1900-02; bitr. ingeniör vid Väg- o. vat-tenbyggn.-styr. 97 o. 04-05; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 99; arbetschef vid Borås vattenledning 99-1900 samt vid Sala vattenledning o. aflopp 02-03; extra lär. i vattenbyggnadskonst vid Tekn. högskolan 1900-03; tf. prof. i samma ämne därst. 03; uppförd på förslag till professuren i samma ämne därst. s. år; konsulter, ingeniör (för vattenkraftsanläggningar, vattenledningar o. aflopp, vattenregleringar o. vattenrättsärenden) fr. 02; tf. distrikts-ingeniör 03, 04 o. 05; tf. byråingeniör 04; distrikts-ingeniör i Mellersta väg- o. vattenbyggn.-distr. fr. 05; tf. distriktschef tidvis 06-08. Förslagsställare, kontrollant, arbetsledare o. sakkunnig för ett flertal vattenledningar o. aflopp, vattenkraftsanläggniugar, järnvägar, väg- o. brobyggnader m. m. Red. af Tekn. Tidskrifts afd. för väg- o. vattenbyggnads-konst 01.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *