Carl Herman Öhnell.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Majorer.

F. i Stockholm 1842 9/8. Stud. i Upps. 59; ex. fr. Högre art.-lärov. å Marieberg 61. Elev vid Sthlms vatteulediiingsanläggnirig 60 o. vattenbyggnader 61; nivellör vid Haga kanalfyllningsarbeten 63 o. vid Karlbergs kanal 63-64; anst. vid Statens järnvägsbyggnader 63 o. 64-68; löjtn. i Väg- o. vatten-byggn.-kåren 65; bitr. ingeniör vid Sthlms vattenbyggnader 68-72; arbetschef vid batteribyggnader i Vaxholms skärgård 70; stationsingeniör vid Karlskrona-Växjö järnvägsbyggnad 72-75; kontroll, ingeniör vid Nybro-Säfsjöströms järnvägsbyggnad 75-76; hamningeniör i Kalmar 75-76; baniugeniör vid Kalmar-Emmaboda järnvägsbyggnad 76-77; stadsingeniör o. stadsarkitekt i Kalmar 77-90; kapt. 79; arbetschef vid restaurering af Kalmar slotts vallar 82-88 o. vid Stora Rörs hamnbyggnad 85-87; öfveringeniör vid Hvetlanda-Säfsjö järnvägsbyggnad 83-85; tf. distriktsingeniör i Mellersta väg- o. vatten-byggn.-distr. 90; distriktsingeniör därst. 92; byråingeniör i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 93; tf. distriktschef i Västra distr. 95; major 98; distriktschef i Mellersta distr. fr. 99; uppgjort förslag till stadsregleringar, invallningar, järnvägsbyggnader, vattenbyggnader, husbyggnader m. m.; af Konungens befallningshafvande förordnad till förrättuingsman vid åtskilliga flottledssyner; tekn. bitr. åt domhafvanden vid vattenfrågors handläggning; föredragande i den af Sv. teknologföreningen tillsatta Kommittén för utarbetande af tekn. normalbestänmiugar för enskilda järnvägar. † i Stockholm 1907 23/10.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *