Carl Gustaf Avén.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Kapten.

F. i Stockholm 1860 30/3. Elev vid Tekn. högskolan 78; afg.-ex. 82; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 88; studieresa i Tyskland 84. Elev vid Statens järnvägsbyggnader 79 o. 81; bitr. ingeniör vid Statens järnvägsbyggnader 82-83; bitr. ingeniör i Östra väg- o. vattenbyggn.-distr. 84-85; konstruktör hos lektor O. E. Westin i Sthlm 85-88; assistent i alltn. byggnadslära vid Tekn. högskolan 87-88; bitr. ingeniör vid förarbetena till riksbyggnaderna å Helgeandsholmen o. vid gardeskasernbyggnaderna i Sthlm 88-90; arbetschef vid kajanläggningen i Oxelösund; löjtn. i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 89; tf. lär. i väg- o. vattenbyggnadskonst vid Tekn. högskolan 90 o. assistent i samma ämne därst. 91; chef för afd. utom Sthlm vid Sthlms allm. telefonaktiebolag 91-97; tf. ingeniör vid Telegrafverket 97-1900; kapten 99; tf. distriktsingeniör vid Telegrafverket 1900; liniedirektör i Telegrafverkets 5:e distr. fr. 02; ordf. i Styr. för Gefle borgareskola fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *