Carl Fredrik Axelsson.

Kommendantstaten. Stockholm.
Adjutanter.

F. i Byarum, Jönk. län, 1844 10/10. Stud. i Lund 63. Underlöjtn. vid Jönk. reg. 67; löjtn. 74; adjutant vid Öfverkommendantexped. i Sthlm 83; kapt. 89; afsked med tillst. att såsom kapt. kvarstå i reg. reserv 96; major i armén 99.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *