Carl Filip Wetterling.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Ökna, Jönk. län, 1869 4/1. Elev vid Tekn. högskolan 91; afg.-ex. 95; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Anst. vid väg- o. vatten-byggn.-arbeteu 96-98; assistent i väg- o. vatten-byggn.-konst vid Tekn. högskolan 96-1901; öfverlärare i byggnadskonstruktionslära vid Tekn. skolan i Sthlm 99-01; ingeniör vid Telegrafverkets linie-byggnadsarbeten 99-01; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 1900; hamningeniör i Halmstad 02-05; lektor i byggnadskonst, beskrifvande o. praktisk geometri jämte linear- o. croquisritning vid Tekn. elem.-skolan i Norrköping fr. 05.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *