Carl Ferdinand af Klintberg.

Kungl. Väg- o. vattenbyggnadskåren.
Löjtnant.

F. i Stockholm 1873 4/3. Elev vid Tekn. högskolan 92; afg.-ex. 97; ex. för inträde i Väg- o. vattenbyggn.-kåren s. år. Elev o. nivellör vid stats-banebyggiiaden i Öfre Norrland 93-94; anst. vid flottningsarbeten i Ljunga älf 95; bitr. afd.-ingeniör vid statsbanebyggnaden Boden-Morjärv 98; afd.-ingeniör o. husbyggnadskontrollant vid Vansbro-Engelbergs järnvägsbyggnad 98-1900; tjänstg. i Väg- o. vattenbyggn.-styr. 01; verkst. direktör vid Sköfde-Axvalls järnväg 02-03; arbetschef vid Valdemarsvik-Söderköpings järnvägsbyggnad 03-05; löjtnant i Väg- o. vattenbyggn.-kåren 04; bitr. ingeniör vid Väg- o. vattenbyggn.-styr. fr. 05; tekn. chef vid aktiebolaget Järnvägsmateriel fr. 06.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *