Carl Erik Swartz.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Första expeditionsafdeiningen.

F. i Norrköping 1878 20/4. Underlöjtn. vid Andra Svea art.-reg. (Upplands art.-reg.) 97; löjtn. 1901; bitr. assistent vid Arrnéförvaltn. art.-dep. militärbyrå 04-07; art.-stabsoff. fr. 08; tjänstgörande vid Arrnéförvaltn. art.-dep. militärbyrås första exped.-afd. fr. s. år.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *