Carl Erie von Gegerfelt.

Kommendantstaten. Stockholm.
Intendent.

F. i Rogslösa, Österg. län, 1867 20/4. Underlöjtn. vid Smål. gren.-bat. (gren.-kår) 88; löjtn. 93; underintendent vid Int.-kåren 97; adjut. o. redogörare vid Int.-kårens hufvudstation 98-1905; intendent af 2:a kl. 98 o. af i:a kl. 01; reg.-intendent vid Svea art.-reg. fr. 05.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *