Carl Eduard Alexander Kinell.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Underhållsbyrån.
Tjänstgörande.

F. i Västervik 1853 11/7. Underlöjtn. vid Fortifik. 73; löjtn. 79 o. i Fortifik. reserv 83; reg.-kommissarie vid (Svea) trängbat. 85 o. vid Göta 91-92; kapt. i Fortifik. reserv 93 o. i armén 1903; intendent af 2:a kl. vid Int.-kåren 93 o. af i:a kl. s. år; byråchefsassistent vid Arméförvaltn. intendentsdep. militärbyrå 95-05; fältintendent af 2:a gr. vid Int.-kåren 04; afd.-chef vid Int.-kårens hufvudstations statist, afd. 06-08; tjänstgörande vid Arméförvaltn. intendentsdep. underhållsbyrå fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *