Carl David Eudvig Wilhelm W:son Munthe.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Militärbyrån.
Chef.

F. i Långaryd, Jönk. län, 1849 7/6. Underlöjtn. vid Ingen.-kåren (Fortifik.) 66; löjtn. 76; fortifik.-befälhafvare vid befästn. i Sthlms skärgård 78-79 o. på Gotland 85; kapt. 81; lär. i befästningskonst vid Krigshögskolan 84-90; major 90; chef för Sappörbat. (Göta ingen.-bat.) 90-95; afd.-chef vid Fortifik.-stabens hufvudstation 95; öfv.-löjtn. 97; öfverste i armén 1901; chef för Marinförvaltn. fortifik.-afd. fr. 02; öfverste vid Fortifik. samt chef för Fortifik.-stabens hufvudstation o. för Arméförvaltn. fortifik.-dep. militärbyrå fr. 03. L. Kr. V. A. 92;
L. Sk. S. 98; Korresp. L. Ö. S. 02.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *