Carl August Ferdinand Wallgren.

Kungl, arméförvaltningen. Artilleridepartementet.
Arméns intendenturförråd.

Förrådschef å Karlsborg.
F. i Stockholm 1859 8/1. Underlöjtn. vid Västm. reg. 81; afsked fr. reg. 84; reg.-inteiident vid Hels. reg. 84-1903; intendent af i:a kl. vid Int.-kåren 93; fältiutendent af 2:a gr. 03 o. af i:a gr. 06; förrådschef vid arméns intendenturförråd å Karlsborg fr. 03; fästningsintendent å Karlsborgs fästning fr. 08.

Militärbefälet på Gotland
Gotlands Trupper 1908.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *